4.birinci4.ikinci4.üçüncü4.dördüncü4.beşinci4.altıncı Sınava katılan öğrencilerimizin ayrıntılı sonuç karnesini, sınav kitapçığını ve bursluluk oranını okulumuzdan alabilirsiniz.